Tesla i Vede

Nikola Tesla je koristio drevnu sanskritsku terminologiju i znanje o prirodnim fenomenima, tvrdi u članku posvećenom fenomenu "slobodne energije" Tobi Groc iz Centra za elektromagnetne studije u Koloradu.

Do 1890. godine Nikola Tesla je već stekao svetsku slavu zahvaljujući svojim otkrićima svetlosnog luka, strujnog motora, sistema proizvodnje i prenosa električne energije, kao i generatora visokofrekventne struje. Međutim, Tobi Groc tvrdi da je slavni naučnik bez obzira na svoja brojna i značajna otkrića bio opsednut samo jednom željom - da pronađe način kako da se beskonačno eksploatiše tzv. "slobodna energija". O tome 1891. godine sam Tesla piše: "U budućnosti, naše mašine će se napajati iz bilo koje tačke univerzuma. Svuda u svemiru postoji energija. Da li je ona statička ili kinetička? Ako je statička, šteta za nas; ako je kinetička, onda je samo pitanje vremena kada ćemo otkriti energetski točak prirode."

Svami_Vivekananda O fenomenu energetskog točka prirode upravo govore drevne Vede. S njenim čuvarima - indijskim i nepalskim učiteljima, Nikola Tesla se prvi put susreo nekoliko godina kasnije, u Njujorku.

Vede predstavljaju veličanstvenu zbirku himni, molitvi, priča i istorijskih beležaka, naučnih beseda i otkrića koja su stara najmanje pet hiljada godina. U Vedama se nalaze prve predstave o materiji i antimateriji, čak i predstava o tome da se materija sastoji od atoma. Pisane su na snaskritu, jednom od najstarijih jezika sveta. Tobi Groc je uveren da se jedino poznavanjem Veda i sanskrita mogu objasniti Teslini pogledi na prirodu univerzuma i na pojam elektromagnetizma. Kao najveću potporu tezi o Teslinom poznavanju sanskritske terminologije, Groc navodi do sada malo poznatu belešku Nikole Tesle napisane 13. maja 1907. godine pod nazivom "Najveće čovekovo dostignuće", u kojoj između ostalog piše: "Još u najdavnija vremena čovek je otkrio da celokupni, čulima dostupan svet dolazi iz prvobitne supstance, iz akaše koja oživljena stvara pranu, to jest kreativnu silu."

Po rečima drugog Teslinog biografa Lelanda Andersona, o akaši i prani Nikola Tesla je učio od indijskog mudraca Svamija Vivekanande, koji je Sjedinjene Države prvi put posetio 1893. godine.

Tobi Groc navodi da postoji nekoliko pisanih svedočanstava o susretu Nikole Tesle i Svamija Vivekanande. O prvom susretu sa slavnim naučnikom srpskog porekla Svami beleži: "Nikola Tesla, veliki naučnik, specijalista na polju elektriciteta, bio je vrlo impresioniran indijskom teorijom krugova i samkha kosmogonijom. Njega je zaitrigirala moguća veza indijske teorije o materiji i energiji sa naučnim otkrićima moderne fizike"...

Tobi Groc gotovo je sasvim uveren da je slavna francuska glumica Sara Bernar zaslužna za prvi susret srpskog genija i indijskog velikana mudrosti. U predstavi "Iziel", francuskoj pozorišnoj verziji o životu Bude, Sara Bernar je tumačila glavnu ulogu. Posle predstave ona je organizovala prijem za odabrano društvo, a među pozvanima su bili Svami Vivekananda i Nikola Tesla.

U pismu prijatelju od 13. februara 1896. godine Vivekananda piše: "Sara Bernar, poznata francuska umetnica, izrazila je veliko divljenje Svamijevom učenju. Gospodin Tesla je s pažnjom slušao moju besedu o Vedama, naročito dok sam objašnjavao pojmove: akašu, pranu i kalpasu. Na kraju je s oduševljenjem rekao da su to teorije koje savremena nauka mora uzeti u obzir i bio je uveren da se matematičkim putem može pokazati povezanost sile i materije s potencijalnom energijom. Posetiću ga sledeće nedelje da vidim njegovo matematičko rešenje." Vivekananda je s razumljivim uzbuđenjem očekivao drugi susret sa Teslom. Znao je, ako bi Tesla uspeo da dokaže ono što zovemo materija, to ne bi bilo ništa drugo do obična potencijalna energija, a Vede bi bile priznate kao osnov moderne nauke, tj. kosmologija Veda bila bi položena u temelje modernog znanja.

Harmonija između teorija Veda i zapadne nauke objašnjava se sledećim jednakostima: braman = apsolut, mahat ili ishvara = primarna kreativna energija, prana = energija, akasa = materija. Po istraživanju Tobi Groca, Tesla je shvatio sanskritsku terminologiju i filozofiju, i zaključio da je ona dobar put da se objasne fizički mehanizmi univerzuma. Ostaju zanimljiva pitanja: da li su se Tesla i Vivekananda uopšte sreli; da li je Tesla uspeo da matematički dokaže ono što je s uzbuđenjem indijski mudrac priželjkivao.

Po svemu sudeći, Tesla nije uspeo da matematičkim putem dokaže identičnost energije i materije. Da jeste, smatra Groc, Vivekananda bi svakako to zabeležio. Svet će, koliko je poznato, matematički dokaz skoro istovetnih principa dobiti tek deset godina kasnije, kada je Albert Anštajn objavio teoriju relativiteta za koju su na Istoku znali pre pet hiljada godina.

Nikola Tesla je nastavio da izučava indijsku i vedsku filozofiju. Jedan od dokaza je i pismo koje je 20. maja 1902. godine uputio Tesli njegov poštovalac i slavni kolega Lord Kelvin. Između ostalog u njemu piše: "Ne znam kako da Vam zahvalim na divnim knjigama koje ste mi poslali, posebno zahvaljujem za Molitve Bude i Spaljeni hram".

Na jednom predavanju po povratku u Indiju, Svami Vivekananda će od svih susreta sa slavnim naučnicima pomenuti samo susret s Teslom: "Nekoliko najboljih naučnika sveta mi je reklo koliko su Vede dragocene i racionalne u zaključcima. Jednog od njih znam lično, jednog koji nikada nije imao vremena da jede ili napušta svoju laboratoriju, ali koji je umeo satima netremice da sluša moja predavanja o Vedama. Govorio mi je da mu se one čine tako bliske zaključcima kojima moderna nauka stremi".